Για μένα ξένος δεν είναι αυτός που είναι από άλλη χώρα. Ξένος είναι αυτός που δεν ξέρω.

Advertisements