και μου έγραψα: «Σε θέλω πολύ».
Δεν μου απάντησα ποτέ.