αλλά δεν μπορώ να θέλω και να μην μπορώ επειδή αυτή μπορεί αλλά δεν θέλει.

Advertisements