και με ρώτησε τι ώρα τελειώνω.
«Σε λίγο, μην κλείσεις όμως», απάντησα