Τα χρόνια που αφαιρούνται από την αριστερά, προστίθενται στη δεξιά;

Advertisements