Σε είδα πάλι στο debate
Και έπαθα κωλούμπρα
Κρεμόμουν απ’ το στόμα σου
Tην κάθε σου αρλούμπα.

Έλλη, Έλλη, Έλλη, Έλλη
Έλλη, Έλλη, Έλλη, Έλλη
Έλλη, Έλλη, Έλλη, Έλλη
Έλα μ’ εμέ
Και μη σε μέλει.