4-4-2
Πήγα ξανά
στο μπαράκι.
Ξύδια.

3-4-3
Ρωτάω: Ποιος;
Απάντηση
καμία.

5-4-1
Ο τροχονόμος
τη σφυρίχτρα
φρρρρρρρρρρ!

Advertisements