Όσοι κομμουνιστές γίνονται πλούσιοι, το κάνουν για να μοιράσουν αργότερα τα υπάρχοντά τους.

Advertisements