Όσοι δεν τα καταφέρνουν πρέπει να αλλάξουν μέρα. Να αρχίζουν από Τρίτη.

Advertisements