Όποιος έχει πάντα δίκιο, είναι πελάτης;

Advertisements