Οι γονείς πρέπει να μαζεύουν λεφτά για τις διακοπές που θα πηγαίνουν τα παιδιά τους όταν μεγαλώσουν.