Μου τέλειωσε. Χτύπησα την πόρτα του γείτονα και ζήτησα να μου βάλει λίγη στην οδοντόβουρτσά μου.