Είναι σαν το ποδήλατο; Φοβάμαι ότι το έχω ξεχάσει 😦