Πήγα για ανάληψη με το εκλογικό μου βιβλιάριο. Μετά θυμήθηκα ότι ψηφίζουμε με ταυτότητα και δεν χρειάζεται.